Adatvédelmi nyilatkozat

A Mobil Training Autósiskola Kft. (a továbbiakban a „Társaság”) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait, melyre tekintettel a személyes adatok kezelése - így az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás - mindenkor az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik.

Kizárólag olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, melyeket a látogató önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, így az adatok a látogató kiszolgálása, az információk (hírlevelek) elküldése, valamint szolgáltatás általános színvonalának emelése érdekében szerepelnek a nyilvántartásban. A látogató a személyes adatinak megadásával egyidejűleg adatainak kezeléséhez - az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz - hozzájárul.

Az adatkezelésért felelős: Mobil Training Autósiskola Kft.

A Társaság a látogató által önkéntesen szolgáltatott adatokat a jogszabály általi felhatalmazás keretén belül használja fel, valamint azokat biztonságosan őrzi. A Társaság azon szerződéses partnerei, akik a Társaság részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek a látogató adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

A honlap olvasása során a Társaság anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. A látogató a böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

A Társaság rendszerbiztonsági-statisztikai céllal rögzít néhány, a látogatók személyazonosítására nem alkalmas adatot, mint például a számítógép IP címét, melyből csupán az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, így személyes adatok felhasználására nem kerül sor, továbbá az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A honlap további internetes oldalakra történő hivatkozásokat is tartalmazhat, melyeket követve elhagyhatja a Társaság által üzemeltetett honlapot, így a további internetes oldalakon szereplő tartalomért, illetve adatvédelmi irányelvekért a Társaság nem vállal felelősséget. Kérjük, mielőtt személyes adatait ezen oldalakon megadná, tanulmányozza a vonatkozó irányelveket. A rögzített személyes adatokat a Társaság törli a nyilvántartásából, amennyiben az jogellenessé válik, azt a látogató kéri, illetve egyéb jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.

Amennyiben a látogatónak a rögzített személyes adataival kapcsolatban kérdése merül fel, azokon módosítani kíván, vagy azok törlését kívánja kezdeményezni, forduljon hozzánk a 9200 Mosonmagyaróvár, MAgyar utca 13. címre megküldött levél útján, vagy e-mailben: info@mobiltraining.hu.