B kategória

B kategória

Nemzetközi kategória

  1. A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű. 
  2. Az 1. pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
  3. Az 1. pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

A tanfolyamra való beiratkozás feltételei:

- megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételeknek

- legalább betöltött 16,5. életév

- legalább alapfokú végzettség

- 1 db orvosi igazolás vagy vezetői engedély fénymásolata

- kitöltött, megfelelő okmányokkal ellátott jelentkezési és vizsgalap, képzési szerződés megkötése

Tanfolyam óraszámai:

- elmélet: legalább 28 óra (+ 6 óra számítógépes gyakorlás)

- vezetés: legalább 580 km és legalább 30 óra (1 óra = 50 perc)

A gyakorlati oktatás menete

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás: 20 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Menettávolság: 580 km

Jelentkezz oktatásunkra!