Visszaigénylés a 20 év alattiaknak

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás

 

A sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó kresz tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

 

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki:

-    a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres kresz vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be,

-    a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján:

-    csecsemőgondozási díjban,

-    gyermekgondozási díjban, vagy

-   gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, ha korábban ezt a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

 

A támogatás összege legfeljebb 25.000,- Ft.

 

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).

 

A visszaigényléshez szükséges dokumentumok:

-          Kérelem,

-          A tanfolyam és sikeres közlekedési alapismeretek vizsga díjának igazolása

-          A 20. életévét betöltött gyermekgondozási ellátásban részesülő személy esetén az ellátás igazolása

 

A papíralapú kérelem letölthető itt.

A további dokumentumukért keressen minket.